n: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET The New Legends of Monkey  - Vietnamese Subtitles

The New Legends of Monkey  Vietnamese Subtitles


Add a Plot »

Release:

IMDB: 7.4

Genders: Fantasy

Countries: New Zealand, Australia

Time: min

Updated: 13 days ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
13 days ago
Framerate
Files
1
File Size
8.5KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

The.New.Legends.of.Monkey.S01E09.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES

Create By
haquoctong
Comment
Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 09 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/zH13Y |GoogleDrive: http://vivads.net/I2ZMF |Fshare: http://vivads.net/N1VQ

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E01-E10.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 10 80.2KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download all Season 1 Raw |Mega.cz (Folder): http://vivads.net/Kdtq |GoogleDrive (Folder): http://vivads.net/an0A6 |Fshare (Folder): http://vivads.net/DeLnlZ
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E10.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 6.3KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 10 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/578A2Odp |GoogleDrive: http://vivads.net/8fwiy |Fshare: http://vivads.net/lBMYxgAi
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E09.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 8.5KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 09 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/zH13Y |GoogleDrive: http://vivads.net/I2ZMF |Fshare: http://vivads.net/N1VQ
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E08.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 9.6KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 08 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/WmvnWRN |Fshare: http://vivads.net/igmjC
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E07.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 7.8KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 07 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/avfophrd |GoogleDrive: http://vivads.net/RSiwgXEl |Fshare: http://vivads.net/v7WPU
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E06.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 7.8KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 06 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/mP0Jtzl |GoogleDrive: http://vivads.net/tD3ZHY |Fshare: http://vivads.net/w15DVxk
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E05.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 7.6KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 05 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/wA0190Z |GoogleDrive: http://vivads.net/e82ZZm |Fshare: http://vivads.net/lWk9b
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E04.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 10.5KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 04 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/bGFa |GoogleDrive: http://vivads.net/Cisav |Fshare: http://vivads.net/n1SurbTH
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E03.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 8.2KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 03 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/dEDA |GoogleDrive: http://vivads.net/3f30L |Fshare: http://vivads.net/NkF5UMP
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E02.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 8.5KB Lưu ý: phụ đề được dịch thoáng nghĩa chứ không dịch sát nghĩa. Link download Ep 02 Raw |Mega.cz: http://vivads.net/dEDA |GoogleDrive: http://vivads.net/3f30L |Fshare: http://vivads.net/NkF5UMP
Vietnamese The.New.Legends.of.Monkey.S01E01.AUBC.WEB-DL.264-ROYALTIES 13 days ago 1 6.9KB Link download Ep 01 Raw: http://vivads.net/6jZnP6

Subtitle Preview

1
00:00:14,000 --> 00:00:16,399
Các vị Tiên, họ đang làm gì thế?

2
00:00:18,000 --> 00:00:19,840
Đâu có đau đớn gì!

3
00:00:22,040 --> 00:00:23,680
Họ đang dịch Kinh Phổ.

4
00:00:24,880 --> 00:00:26,559
Yep.

5
00:00:26,560 --> 00:00:27,879
Ô

6
00:00:27,880 --> 00:00:29,759
...vậy...

7
Loading...