The Godfather: Part III (1990) Greek Subtitles


In the midst of trying to legitimize his business dealings in New York and Italy in 1979, aging Mafia don Michael Corleone seeks to avow for his sins while taking a young protégé under his wing.

Release:

IMDB: 7.6

Genders: Crime, Drama

Countries: USA

Time: 162 min

Updated: 2 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
2 years ago
Framerate
Files
1
File Size
30.6KB
Language
Greek
Release Type
N/A
Relase Info:

The Godfather part III greek subs

Create By
Cleon
Comment

List other Greek Subtitle

Greek The Godfather part III greek subs 2 years ago 1 30.6KB

Subtitle Preview

{2599}{2646}ÁãáðçìÝíá ìïõ ðáéäéÜ.
{2655}{2771}ÐÜíå ðïëëÜ ÷ñüíéá áðü ôüôå|ðïõ Þñèá óôç Í. Õüñêç...
{2775}{2873}êáé äå óáò Ý÷ù äåé üóï 
Loading...