Subtitles for Eye Candy


A New York woman suspects that one of her online dates is a serial killer.

Release: 02/03/2015

IMDB: 7.3

Genders: Crime, Drama, Mystery

Countries: English

Time: 60 min

Updated: 5 days ago

Loading...
Loading...

List subtitles for Eye Candy

Vietnamese Eye.Candy.S01E10.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 19.6KB Sync cho bản WEB-DL từ sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E10.720p.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E10.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 35KB hụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các bộ phim khác tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Loading...
Vietnamese Eye.Candy.S01E09.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 20.7KB SYNC cho bản WEB-DL từ Sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E09.720p.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E09.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 36.8KB Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese Eye.Candy.S01E08.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 22.6KB Sync cho bản WEB-DL từ sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E08.720p.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E08.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 41KB Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese Eye.Candy.S01E07.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 22.1KB Sync cho bản WEB-DL từ sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E07.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 39.7KB Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese Eye.Candy.S01E06.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 2 51.6KB Sync cho bản WEB-DL từ sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E06.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 38KB Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese Eye.Candy.S01E05.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 23.1KB SYNC cho bản WEB-DL từ Sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E05.720p.HDTV.x264-2HD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.HDTV.x264-2HD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E05.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 42KB hụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese Eye.Candy.S01E04.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 2 46.5KB Sync cho bản WEB-DL từ sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.HDTV.x264-KILLERS.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.720p.HDTV.x265-RMTeam.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.480p.HDTV.x264-Micromkv.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
Eye.Candy.S01E04.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
2 years ago 2 41.2KB Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese Eye.Candy.S01E03.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 19.8KB Sync cho bản WEB-DL từ Sub của ĐỘNG PHIM
Vietnamese Eye.Candy.S01E02.1080p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-KiNGS 2 years ago 1 21.8KB Sync cho bản WEB-DL từ Sub của ĐỘNG PHIM